По-важни събития, организирани от Европейския документационен център през 2008 г.

 • На 17 март 2008 г. беше направено официално откриване на Европейския документационен център. Официален гост на откриването на центъра беше г-жа Гергана Грънчарова, Министър по Европейските въпроси. Г-жа Грънчарова изнесе публична лекция пред студенти и граждани от Благоевград, посветена на Европейския съюз и бъдещето на младите хора в него.
 • На 23 март 2008 г. официален гост на центъра беше д-р Андреас фон Белов, Директор на софийския офис на Фондация “Конрад Аденауер”. Д-р Белов изнесе лекция пред студенти за християндемокирацията в България, дейността на фондацията и живота и делото на Конрад Аденауер и предостави литература на университетската библиотека, Правно-историческия факултет и Европейския документационен център.
 • На 28 март 2008 г. официален гост на Европейският документационен център беше д-р Миливое Балетич, директор на Дипломатическата академия „Гавро Вукович” към Министерството на външните работи на Черна гора. Д-р Балетич се срещна със студенти и преподаватели от Правно-историческия факултет и изнесе лекция на тема „Развитие и роля на икономическата дипломация”.
 • На 9 май 2008 г. по случай Деня на Европа Европейския документационен център организира провеждането на лекции пред студенти, посветени на Европейския съюз и Договора от Лисабон. Раздадени бяха над 3600 книжки на Службата за официални публикации на Европейския съюз на български, английски, немски и френски език („Европа в 12 урока”, „Как работи Европейският съюз”, „50 пътя напред”, „Основни факти и фигури за Европа и европейците”, „Европейският съюз в света”, „Инвестираме в общото ни бъдеще – бюджетът на ЕС”, „Много езици, едно семейство”, „Вашите права като потребители”, „Свобода, сигурност и правосъдие за всички”).
 • На 15 май 2008 г., Европейският документационен център, съвместно с Информационен център “Европа Директно” Благоевград организираха студентска кръгла маса на тема “Разширяването на ЕС – европейската перспектива пред Западните Балкани”. Гост-лектор на събитието беше г-жа Уляна Богданска, експерт от дирекция “Европейски Съюз” на Министерството на външните работи. Модератор на срещата беше доц. д-р Габриела Белова.
 • От 21 до 25 октомври 2008 г. се проведе Годишна среща „Europe Direct 2008” в Лисабон, Португалия на тема „Избори за Европейски парламент 2009 г.”, на която представители от информационните и документационните центрове се събират с цел провеждането на семинари и обмяна на опит и добри практики. Годишните срещи се провеждат в рамките на три дни. Програмата предвижда серия от лекции и дискусии по важни теми, както и заседания, посветени на конкретни аспекти от работата на служителите. В тази инициатива на Европейската комисия взеха участие представители от документационните и информационните центрове от всички 27 държави-членки на ЕС. Присъстваха общо 250 представители, измежду които и петима от България.
 • На 3 – 5 ноември 2008 г. в Парк Хотел „Пирин”, град Сандански се проведе ежегодната среща на европейските информационни мрежи в България „Да комуникираме Европа заедно”. Целта на годишната среща беше да събере представителите на всички европейски информационни мрежи, които действат в България, във форум, на който могат да обменят добри практики и да се срещнат помежду си. Срещата беше фокусирана върху комуникационните приоритети за 2009 г. В програмата бе предвидено представянето на презентация за работата на центъра.

По-важни събития, организирани от Европейския документационен център през 2009 г.

 • На 27 октомври 2009 г. се състоя тържествено честване по повод 150-годишнина от рождението на инж. Никола Димков, който чрез книгата си “Звезда на съгласието” през 1916 г. пръв дава идеята за създаването на Световна организация за мир и сигурност, а принципите, които предлага, залягат в основата на бъдещата ООН. Специални гости на честването бяха представители на граждански комитет “Петър Димков”, д-р Валентин Василев – зам.-кмет на община Благоевград, г-н Петър Станев – директор на Дирекция “Архиви” – Благоевград и журналистката Лалка Бенгюзова, отразила първото честване на Никола Димков в България през 1989 г.

По-важни събития, организирани от Европейския документационен център през 2010 г.

 • На 11 – 13 ноември 2010 г. беше проведена Годишна среща на европейските информационни мрежи в България “Да комуникираме заедно”, организирана от Председателството на Европейската комисия в България. В срещата взеха участие доц. д-р Габриела Белова и д-р Николай Марин.
 • На 21 януари 2010 г. се проведе организирано посещение на група преподаватели и студенти на официалното представяне на сборника “Иван Башев – политик, държавник, дипломат” в НДК, гр. София.
 • На 18 февруари 2010 г. група преподаватели и студенти от ПИФ взеха участие в среща с г-н Силви Чернев – Председател на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата.
 • На 11 март 2010 г. група преподаватели и студенти от ПИФ взе участие в дискусия на тема “Плюсове и минуси от присъединяването към еврозоната и еврото” с г-н Пааво Палк – директор на Генерална дирекция “Комуникация” към Европейската комисия. Срещата бе организирана от Европейския документационен център и Европейския инфозмационен център към Търговско-промишлената палата в Благовевград.
 • На 12 април 2010 г. се проведе публична лекция на чл. Кор. Проф. д-р Александър Янков пред студенти от ПИФ на тема: “Статут, функции и компетенции на Международния трибунал по морско право”.
 • На 16 април 2010 г. Европейският документационен център, съвместно с Европейския информационен център към Търговско-промишлената палата в Благовевград организираха по повод Деня на юриста публична лекция на тема: “Договорът от Лисабон – начин на употреба. Европейският съюз след Лисабонския договор.”. Лектор бе доц. д-р Маргарита Шивергева от Центъра “Жан Моне” по европейски политики към Нов български университет.
 • През април 2010 г. се проведе цикъл от лекции “Мециацията в областта на гражданското, семейното и търговското право – американският опит.”. Лектор бе проф. Нанси Хъджинс. Посещението й е част от сътрудничеството с Центъра по международно право в гр. Залцбург, Австрия.
 • На 30 април 2010 г. беше организирано официално представяне на книгата “Иван Башев – политик, държавник, дипломат” от чл. кор. Проф. д-р Александър Янков и посланик Любен Петров пред студенти от ЮЗУ “Н. Рилски”.
 • На 11 май 2010 г. се проведе публична лекция на тема: “Роля и място на ОССЕ в съвременните международни отношения”. Лектор бе г-н Петър Танев – експерт по регионална сигурност.
 • На 20 май 2010 г. беше организирано посещение на група преподаватели и студенти от ПИФ на публична лекция на Генералния секретар на НАТО г-н Андреас Фог Расмунсен в Централен военен клуб – София.
 • На 31 май-7 юни 2010 г. преподаватели и студенти от ПИФ участваха по покана в семинар посветен на проблемите, свързани с трафика на хора и нелегална миграция - Тбилиси, Грузия в рамките на проект на Европейския съюз.
 • Участие в традиционната координационна среща на европейските информационни мрежи в България на 6 – 8 октомври 2010 г. Участие в срещата взеха доц. д-р габриела Белова и д-р Николай Марин.
 • На 14 - 15 октомври 2010 г. се проведе посещение на Европейската комисия в Брюксел за мрежата от информационни и документационни центрове „Европа директно” в България, организирано от Представителството на Европейската комисия в България. Посещението се организира с цел предоставянето на възможност на представителите на центровете да дискутират актуални теми на европейската интеграция с представители на Европейската комисия, както и да задълбочат съвместната си работа в мрежа. Ръководителят на ЕДЦ към ЮЗУ "Н. Рилски", д-р Николай Марин взе участие във визитата.
 • На 20 октомври 2010 г. се проведе среща – дискусия, посветена на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Официален гост на събитието бе г-н Джон Макклинтък, експерт в Европейската комисия по въпросите, свързани с Общата селскостопанска политика. Срещата беше организирана от Представителството на Европейската комисия в България, Американския университет в България и Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград.
 • На 22 октомври 2010 г. се състоя среща с българските евродепутати Мария Неделчева и Станимир Илчев. Събитието беше организирано съвместно с Американския университет в България.